Nova klinička studija, pokrenuta u Americi, istraživaće uticaj terapije matičnim ćelijama iz pupčanika na decu koja su pretrpela moždani udar.

Za više detalja o ovoj kliničkoj studiji razgovarali smo sa Osama Shaikh.

Sponzor kliničke studije je američka banka matičnih ćelija CBR (Cord Blood Registry); cilj studije je istraživanje uticaja terapije matičnim ćelijama iz pupčanika na decu koja su pretrpela moždani udar.

#Činjenice

Moždani udar se pojavljuje kod jedne u 3.500 novorođene bebe i jedan je od glavnih uzroka teških fizičkih oštećenja i smrti dece ispod 19 godina

Nažalost, većina dece koja prežive moždano krvarenje imaju trajne neurološke posledice kao što su epi napadi, ukočenost i problemi sa kontrolisanjem urina.

Najnovije kliničko ispitivanje će biti sprovedeno na dečijoj bolnici u Floridi. Prva faza kliničke studije obuhvatiće desetoro dece, uzrasta od šest nedelja do šest godina koji su preživeli moždani udar pre rođenja ili neposredno nakon rođenja.

Deci će biti ubrizgana njihove matične ćelije iz pupčanika koje su prethodno obrađene i čuvane. Nakon toga, tokom 12-mesečnog perioda biće praćeno poboljšanje u moždanim funkcijama, procena epilepsije, fukcija nerava i kontrola problema sa bešikom.

Nadamo se da će preliminarni rezultati ovog istraživanja biti dostupni za manje od godinu dana. Ovo je prva klinička studija koja istražuje potencijalnu upotrebu matičnih ćelija u lečenju posledica moždanog udara kod dece.

Ova studija predstvlja ogroman napredak na polju terapije autolognim matičnim ćelijama. Za dodatne informacije o medicinskim stanjima koja je moguće tretirati matičnim ćelijama posetite: Čuvanje matičnih ćelija krvi i tkiva pupčane vrpce.

Adodatne infromacije možete dobiti i čitanjem  ovog članka.

Pružanje pomoći i saveta