U Future Health Biobanci postoji mogućnost produženja ugovora na godišnjem nivou nakon isteka postojećeg ugovora.

Pružanje pomoći i saveta