En Rekommendera till en vän-tjänst belönar både befintliga och nya kunder. Bara rekommendera en av våra tjänster till en vän eller familjemedlem och du kommer att få en check på 100Kr och din vän får en rabatt på 10 %.

Villkor

Det här erbjudandet kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande. Den här kupongen kan inte lösas in mot kontanter och kan endast användas en gång. En rabatt på 10 % kommer att dras av från den refererade kundens sluträkning. 100Kr kommer att utbetalas till dig med en check när insamlingen har utförts och den refererade kunden har erlagt hela betalningen. Future Health Technologies Ltd förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande dra tillbaka eller ändra detta erbjudande.

Hjälp och råd

A Recommend a Friend service rewards both existing and new customers. Simply recommend one of our services to a friend or family member and you will receive a cheque for £100 and your friend will receive a 10% discount.