Navelsträngsblod är en fantastisk källa till stamceller

Dessa värdefulla celler extraheras helt enkelt från navelsträngen när barnet har fötts. Stamcellerna som finns i navelsträngsblod kallas för naiva celler, vilket huvudsakligen betyder att de ännu ej har specialiserats och blivit en specifik celltyp. Fördelarna med dessa stamceller som är naiva betyder att de har den unika förmågan att omvandlas till andra typer av blodceller såsom vita blodkroppar i syfte att användas vid regenerativ terapi.

Dessa typer av stamceller kallas specifikt hematopoetiska stamceller (HCS) och spelar en mycket viktig roll i behandlingen av blodsjukdomar som leukemi. HSC har använts världen runt vid över 35 000 transplantationer och detta antal växer stadigt.

För närvarande finns över 85 olika tillstånd som kan behandlas genom att använda navelsträngsstamceller, inklusive blodcancer som leukemi. Anemi och talassemi kan också rutinmässigt behandlas med stamcellstransfusion och detta anses allmänt som den bästa behandlingsformen. Future Health Biobank har släppt blodprover för behandling i USA, Europa och Mellanöstern.

  • Navelsträngsblod kan för närvarande behandla över 85 olika tillstånd
  • Över 35 000 transplantationer har ägt rum med användning av HCS
  • En en-gång-i-livet-chans
  • Enkelt, icke-invasivt ingrepp

#Faktafil

Mer än 4 500 navelsträngstransplantationer äger rum varje år

Hjälp och råd

Betalningsalternativ

Vi förstår att få barn är kostsamt ekonomiskt, varför vi erbjuder en rad olika betalningsalternativ inklusive räntefria avbetalningsplaner.