Störningar i blodcellsproliferationen

Anemi

Aplastisk anemi | Kongenital dyserytropoetisk anemi | Fanconis anemi | Paroxsysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) | Isolerad aplasi av röda blodkroppar

Nedärvda blodplättsabnormiteter

Amegakarycytos | Kongenital trombocytopeni | Glanzmanns trombasteni

Myeloproliferativa störningar

Akut myelofibros | Myeloskleros med myeloid metaplasi (myelofibros) | Polycythaemia vera | Essentiell trombocytemi

Nedärvda immunsystemstörningar

Svår kombinerad immunbrist (SCID)

SCID med adenosindeaminasbrist (ADA-SCID) | SCID som är X-länkade SCID med frånvaro av T- & B-celler | SCID med frånvaro av T-celler, normala B-celler | Omenns syndrom

Nedärvda immunsystemstörningar

Kostmanns syndrom | Myelokateksi | Ataxia telangiectasia | SCID orsakad av att HLA klass 2-antigener saknas | Allmän variabel immunbrist | DiGeorges syndrom | Leukocytadherensdefekt | Lymfoproliferativa störningar (LPD) | Lymfoproliferativ störning, X-länkad | Wiskott-Aldrichs syndrom

Fagocyt-störningar

Chediak-Higashis syndrom | Kronisk granulomatös sjukdom | Neutrofil aktinbrist | Retikulär dysgenesi

Cancer i benbmärgen (plasmacellsstörningar)

Multipelt myelom | Plasmacellsleukemi | Waldenströms makroglobulinemi

Annan cancer

Neuroblastom | Retinoblastom

Akut leukemi

Akut lymfoblastisk leukemi (ALL) | Akut myeloisk leukemi (AML) | Akut bifenotypisk leukemi | Akut odifferentierad leukemi

Kronisk leukemi

Kronisk myeloisk leukemi (CML) | Kronisk lymfatisk leukemi (CLL) | Juvenil kronisk myeloisk leukemi (JCML) | Juvenil myelomonocytisk leukemi (JMML)

Myelodysplastiska syndrom

Refraktär anemi (RA) | Refraktär anemi med ringsideroblaster (RARS) | Refraktär anemi med överskott av blastceller (RAEB) | Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas (RAEB-T) | Kronisk myelomonocytär leukemi (CMML)

Lymfom

Hodkins sjukdom | Non-Hodgkin-lymfom | Burkitts lymfom

Nedärvda abnormiteter i röda blodkroppar

Betatalassemi major | Blackfan-Diamonds anemi | Isolerad aplasi av röda blodkroppar | Sicklecellanemi