Den fettvävnad som tas bort vid fettsugningar innehåller en värdefull källa till stamceller

Denna fettvävnad innehåller mesenkymala stamceller (MSC) som har potential att omvandlas till specifika typer av celler som hjälper till att återuppbygga skadade leder, muskler, ben, nerver och till och med en skadad hjärtmuskel.

Mesenkymala stamceller (MSC) uppvisar lovande resultat för framtida behandling av över 300 olika tillstånd från CP-skada till diabetes och även autism.

Det vanligaste sättet att förvara stamceller är från navelsträngen när ett barn fötts, detta i form av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnaden. Emellertid erbjuder även stamceller från fettvävnad hos vuxna en unik möjlighet att förvara stamceller.

Idag har många vuxna missat möjligheten att förvara sina stamceller från födseln och därför erbjuder förvaring av fettvävnadsstamceller en andra chans.

  • Möjlighet för vuxna att förvara sina värdefulla stamceller
  • MSC-stamceller används i kliniska prövningar för över 300 tillstånd inklusive CP-skada
  • Potentiell framtida behandling av diabetes och hjärtsjukdom
  • Kombinerat med en fettsugningsprocedur

#Faktafil

Den fettvävnad som tas bort vid fettsugningar kastas ofta bort som medicinskt avfall och den sanna potentialen för stamceller är inte upptäckt ännu

Betalningsalternativ

Vi erbjuder en rad olika betalningsalternativ, inklusive räntefria avbetalningsplaner.

Hjälp och råd