Dr Robert Thomas

MPharm, PhD

Forsknings- och utvecklingsrådgivare

Dr Robert Thomas är en ledande medlem av biotillverkningsforskningsteamet vid Loughboroough-universitetet och dessutom en legitimerad farmaceut.

Efter en period av utveckling av forskningsmodeller för vävnad från levern tilldelades han ett stipendium för att vidareutveckla forskningsprocesser och ta fram kapacitet hos cellbaserade regenerativa medicinska terapier.

Han är för närvarande associerad direktör för EPSRC-centret för innovativ tillverkning av regenerativa mediciner, vid centret för biologisk ingenjörskonst vid Loughborough-universitetet.

Tracy Thomas

Rådgivande barnmorska

Tracy Thomas har arbetat med hälsovård sedan 1989 genom att stödja kvinnor och familjer i olika yrkesroller. Hon började sin karriär som barnmorska 1999 och efter en begränsad period på NHS valde hon att arbeta som konsult för att praktisera som barnmorska i dess rätta bemärkelse, där hon gav sin klienter möjligheter genom att stödja dem i deras individuella val och lära dem att kontrollera de egna upplevelserna av att föda barn.

2007 underlättade Tracy införande och ledning av ett privat förlossningscenter som tillåter lågriskpatienter, dvs. friska kvinnor, att föda utanför sjukhusen under ledning av en barnmorska. Hon fortsätter nu i rollen som förlossningscentrets chef för barnmorskorna, samtidigt med sitt åtagande för Future Health som dess rådgivande barnmorska.

Tracy är mycket angelägen om att dela information med familjerna för att möjliggöra informerade hälsovårdsval. Hennes personliga intresse ligger i stamcellsinsamling och -förvaring efter att, från den egna familjen, ha erfarit förbättringarna vad gäller livskvalitet som en sådan enkel procedur kan tillhandahålla.

Dr Mark Atkins

MBBS MSC

Klinisk rådgivare

Dr Atkins avslutade sin utbildning vid King's College i London 1986 och har arbetat inom fältet för klinisk virologi sedan 1990.

Han var specialist i allmän mikrobiologi i Cardiff innan han flyttade till London för att fullfölja sin specialisering i virologi vid dels Royal Free Hospital och dels vid St Mary's Hospital.

Han tillbringade fyra år med att forska på antiviral resistens vid HIV innan han växlade över till att arbeta med kliniska prövningar av antivirala medel för att behandla kronisk Hepatit B.

Han återvände till NHS 2002 och har arbetat för Imperial College Healthcare NHS-fonden som konsulterande virolog sedan dess. Hans huvudsakliga forskningsintresse gäller utvecklingen av molekylära diagnoser och behandlingen av kronisk viral hepatit.

Dr Susan G Shawcross

BSc (Hons) MSc PhD AIIRSM CBiol FSB

Forskningsdocent

Dr Sue Shawcross har en examen som Fil dr i genetik samt en Masters-examen i strålningsbiologi samt är medlem av Society of Biology.

Hon är post-doc forskningsdocent och laboratoriechef för Nervreparations- och regenerationsgruppen samt innehar en hederstitel vid Fakulteten för medicinsk-biologiska säkerhetskommittéen vid University of Manchester.

Hennes forskningsintressen är fokuserade på användningen av mesenkymala stamceller (MSCs) för solid vävnadsreparation och -regeneration.

Dr Shawcross är engagerad i framgångsrika samarbeten med Astra Zeneca, Smith och Nephew Healthcare, samt Johnson & Johnson Healthcare.

Hennes arbete vid Future Health fokuserar på användningen av navelsträngsstamceller och bestämda tandköttsutvunna mesenkymala stamceller för nervreparationer.

Lady Roche

Etisk granskare

Lady Roche är medlem av Etikkommittén vid Charing Cross Hospital. Hon fungerade som ordförande för Etikkommittén vid Cromwell Hospital och innehade också tjänster vid Etikkommittéerna vid Chelsea respektive Westminster Hospital 1995-2005.

Dr Athanasios Zomas

Konsulterande hematolog

Dr Athanasios Zomas är konsulterande hematolog vid Attikon University Hospital i Aten. Hans karriär tog honom till Storbritannien där han har innehaft flera överläkartjänster inom hematologiska avdelningen vid Royal Marsden Hospital och St George's Hospital i London.

Hjälp och Råd