Tandköttsstamceller finns i barnens mjölktänder och i friska vuxentänder

Dessa värdefulla celler har regenerativ potential och kan omvandlas till en hel rad av olika typer av celler. Dessa celler anses vara naiva och det är just denna egenskap som gör det möjligt för dem att anpassa sig till och reparera celler som leder, muskler, ben, nerver och till och med ett skadat hjärta.

Det är inte bara mjölktänder som bär på dessa unika celler, även friska vuxentänder kan bearbetas och förvaras på samma sätt.

Inuti tanden finns en reservoar av tandköttsstamceller. När väl tanden har tagits emot vid vårt laboratorium kommer tandköttsstamcellerna att extraheras från tandens inre, bearbetas och förberedas för lagring.

För närvarande använder man stamceller liknande dem man funnit i tandköttet vid kliniska prövningar för över 300 olika tillstånd inklusive CP-skada och autism.

Medan den rikaste källan till stamceller finns i navelsträngen, kan tandköttsstamcellsinsamling erbjuda föräldrar en andra chans att förvara barnens värdefulla celler.

  • Erbjuder föräldrar en andra chans att förvara barnens celler
  • Enkelt, icke-invasivt ingrepp
  • Tandköttsstamceller kan extraheras från mjölk- eller visdomständer
  • MSC-stamceller används i kliniska prövningar för över 300 tillstånd inklusive CP-skada.
  • Stor potential för framtida användning av stamceller för syskon och övriga familjemedlemmar

#Faktafil

Tandköttsstamceller kan extraheras från barnens mjölktänder eller friska vuxentänder

Betalningsalternativ

Vi erbjuder en rad olika betalningsalternativ inklusive räntefria avbetalningsplaner.

Hjälp och råd