Behandlingar under kliniska prövning

Transplantat vid cancertumörer

Bröstcancer | Ewings sarkom | Njurcellscarcinom

Transplantat vid nedärvda sjukdomar

Brosk-hårhypoplasi | Gunthers sjukdom (etrytropoetisk porfyri)

Transplantat för nedärvda metaboliska sjukdomar

Mucopolysackaridos-inlagringssjukdomar (MPS)

Mucopolysackaridos (MPS) | Hurlers syndrom (MPS-II) | Scheies syndrom (MPS-IS) | Hunters syndrom (MPS-II) | Sanfilippos syndrom (MPS-III) | Morquios syndrom (MPS-IV) | Maroteau-Lamys syndrom (MPS-VI) | Slys syndrom, brist på beta-glukuronidas (MPS-VII) | Mucolipidos II (I-cells-sjukdom)

Leukodystrofisjukdomar

Adrenoleukodystrofi (ALD)/Adrenomyeloneuropati (AMN) | Krabbes sjukdom (globoidcellsleukodystrofi) | Metakromatisk leukodystrofi

Lysomala inlagringssjukdomar

Gauchers sjukdom | Niemann-Picks sjukdom | Tay-Sachs sjukdom | Wolmans sjukdom

Andra sjukdomar

Lesch-Nyhans syndrom | Osteopetros

Transplantationer för cellproliferationssjukdomar – histiocytiska sjukdomar

Familjär erytrofagocyterande lymfohistiocytos | Hemofagocytos | Langerhanscellshistiocytos (LCH eller histiocytos-X)

Genterapi

Glanzmanns trombasteni | Svår kombinerad immunbrist (SCID) | SCID med adenosindeaminasbrist (ADA-SCID) | SCID som är X-länkad

Cellulär kardiomyoplastik

Regenerering av skadad hjärtmuskel genom infusion av stamceller eller främjande av deras tillväxt efter hjärtinfarkt

Autoimmuna sjukdomar

Diabetes typ 1 | Lupus

Transplantationer för sjukdomar i det centrala nervsystemet

CP-skada