Navelsträngsvävnadsstamceller är en stor källa till entusiasm eftersom dess framtida behandlingspotential är ohotad

För närvarande pågår över 300 kliniska prövningar som fokuserar på behandlingsmöjligheterna med dessa stamceller för en rad olika livsförändrande tillstånd såsom CP-skada, diabetes och hjärtsjukdom.

Stamceller från navelsträngsvävnad kallas mesenkymala stamceller (MSC). Denna speciella typ av stamceller har visat sig ha en mängd egenskaper vid regenerativa terapier inklusive produktion av bindvävnad såsom ben, brosk, nybildning av skadad hud, levern och nervceller.

Det är den framtida möjligheten med dessa stamceller som är mest spännande. Förhoppningen är att dessa unika stamceller inom våra barns livstid rutinmässigt kommer att användas i behandlingen av så olika tillstånd som cancer, hjärnskador och leversjukdomar.

Navelsträngsvävnadsstamcellsbanktjänsten är ofta kombinerad med tjänsten för navelsträngsblod för att göra det möjligt för föräldrar att potentiellt dra nytta av både de nuvarande behandlingsmöjligheterna med navelsträngsblodsstamceller och de framtida möjligheterna med navelsträngsvävnadsstamceller.

  • MSC-stamceller testas i kliniska prövningar för över 300 tillstånd inklusive CP-skada och diabetes
  • En en-gång-i-livet-chans
  • Enkelt icke-invasivt ingrepp
  • Perfekt komplement till navelsträngsblodtjänsten
  • Potentiell användning för syskon och övriga familjemedlemmar

#Faktafil

Över 300 kliniska prövningar pågår för närvarande med stamceller från navelsträngsvävnad

Hjälp och råd

Betalningsalternativ

Vi förstår att få barn är kostsamt ekonomiskt, varför vi erbjuder en rad olika betalningsalternativ inklusive räntefria avbetalningsplaner.