Imamo potpisane ugovore sa svim bolnicama kojima je dozvoljeno prikupljanje krvi iz pupčanika na porođaju. Proverite da li bolnica u kojoj se porađate ima ovu dozvolu.

Pružanje pomoći i saveta