Postoje javne banke kojima možete donirati matične ćelije.

One će biti iskorišćene u lečenju neke druge osobe, bilo gde širom sveta. Ali Vi nakon toga više nećete imati pristup Vašem uzorku.

Pružanje pomoći i saveta