Grupa njujorških naučnika je dobila značajna sredstva za finansiranje istraživanja na području lečenja poremećaja krvi primenom matičnih ćelija.

Ovo je izuzetno uzbudljiv razvoj istraživanja na području matičnih ćelija, pre svega njihove primene u lečenju bolesti krvi.

Razgovatrali smo sa Osama Shaikh; Direktor departmana za istraživanja i nove proizvode u Future Health Biobank, kako bismo saznali najnovije vesti.

Konzorcijumu naučnika na Ansary Institutu matičnih ćelija u Njujorku, je dodeljeno 15.7 miliona dolara od strane New York State Stem Cell Research Science Programme (NYSTEM) dolara za četvorogodišnje istraživanja matičnih ćelija. Ovaj poseban istraživački program je fokusiran na nove i inovativne načine primene matičnih ćelija u tretiranju poremećaja krvi.

Za većinu pacijenata koji boluju od nekog oblika poremećaja krvi transplantacija matičnih ćelija predstavlja jedini lek. Nažalost, u nekim slučajevima, jedince krvi pupčanika ne sadrže dovoljan broj ćelija za transplantaciju. Zadatak ovog konzorcijuma da da pronađe načine za implementaciju novij i inovativnih sistema. Cilj novog pristupa je povećanje broja matičnih ćelija izvan ljudskog organizma primenom specijalizovanih ćelija krvnih sudova za podršku, negu i razvoj matičnih ćelija.

Konzorcijum planira izvođenje kliničkih ispitivanja primenom platforme za umnožavanje matičnih ćelija krvi pupčanika u cilju stvaranja uslova za transplantaciju. Kliničkim ispitivanjima će biti obuhvaćeni pacijenti sa rakom krvi koji ne mogu biti izlečeni pomoću hemoterapije ili dostupnih donora.

Ovo je veliki korak napred u primeni matičnih ćelija iz krvi pupčanika i radujemo se značajnim rezultatima pomenutih kliničkih istraživanja.

Za više informacija o tome kako sačuvati matične ćelije pupčane vrpce i medicinskim stanjima koja se mogu tretirati matičnim ćelijama posetite: Čuvanje matičnih ćelija krvi i tkiva pupčane vrpce.

Za dodatne informacije o novim kliničkim ispitivanjima pročitajte ova članak.

Pružanje pomoći i saveta