Preko 40,000 uzoraka iz krvi pupčane vrpce je korišćeno u kliničkim aplikacijama širom sveta još od 1988.

Pružanje pomoći i saveta