Osiguranje koje pokriva troškove liječenja matičnim ćelijama na svim evropskim klinikama u iznosi do 20.000€

Uzorci matičnih ćelija koji se čuvaju u našoj banci prihvatljivi su u svim klinikama u Evropi. Future Health pokriva troškove liječenja matičnim ćelijama koji ne prelaze 20.000 EUR. Na ovaj način je našim klijentima omogućen izbor najbolje klinike sa najvećim uspjehom liječenja bolesti za koje su matične ćelije potrebne. Transport uzorka potreban za liječenje će biti obezbijeđen o našem trošku.

Pomoć i savjeti