Najakreditovanija banka matičnih ćelija

Future Health Biobank je najakreditovanija banka matičnih ćelija na svijetu. Kolege i saradnici nas smatraju najinovativnijim centrom za izvrsnost kvalitete i usluge u polju pohranjivanja matičnih ćelija. Procesi u obje laboratorije u Velikoj Britaniji i Švicarskoj su licencirane i akreditovane po najvišim standardima i djeluju prema GMP standardima.

Future Health Biobank laboratorija u Velikoj Britaniji, licencirana je od strane HTA (Human Tissue Authority) i akreditovana od strane MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) pri Ministarstvu zdravlja Velike Britanije.

Ministarstvo zdravlja Velike Britanije bilo je među prvim vladinim tijelima u Europi koji su izdali specifični kodeks prakse (Code of Practice) za upravljanje aktivnostima banaka humanih tkiva, koji uključuju banke matičnih ćelija. Cilj ovog kodeksa je osigurati sigurnost i pouzdanost, kvalitet obrade i pohrane tkiva kao i kvalitet osiguravanja uzorka za tremane i medicinske aplikacije. To je zlatni standard za djelatnosti banaka matičnih ćelija.

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

AABB - American Association of Blood Banks

Future Health Biobank je dobila AABB (American Association of Blood Banks) akreditaciju u 2016 godini, ID broj 138834, obavezujući se na osiguravanje kvalitete kroz sve procese.

HTA - Human Tissue Authority

Future Health banka je licencirana od strane HTA u aprilu 2006. godine, dobivši potpunu 3-godišnju upotrebnu licencu 1. septembra 2006. godine, čime je kompanija prva banka krvi pupčanika koja je licencirana od strane Uprave za humana tkiva (HTA). Formalno licenciranje se dodjeljuje samo nakon iscrpnih, dugih i detaljnih revizija kompletnih poslovnih i laboratorijskih procesa jedne kompanije. Redovne inspekcije osiguravaju kontinuirano održavanje potrebnih standarda za održavanje licence.

Future Health banka je kontrolisana od strane HTA i posjeduje licencu (broj 22503) dodijeljenu prema Uredbi 7 (1) i (2) i Prilogu 2 Uredbe o humanim tkivima (Quality and Safety for Human Application) 2007 za (1) nabavku , testiranje, obradu, distribuciju i/ili uvoz/izvoz tkiva i/ili ćelija namijenjenih za humanu upotrebu i (2) skladištenje tkiva i/ili ćelija namijenjenih za humanu upotrebu.

ISO - International Standards Institute

Future Health banka je certifikovana prema ISO 9001 standardu: 2015, koji obezbjeđuje sisteme za upravljanje kvalitetom koji pružaju osnovu za bolje zadovoljstvo kupaca, motivaciju osoblja i kontinuirano poboljšanje.

Future Health banka je certifikovana (broj FS554566) od BSI-a za korištenje Sistema za upravljanje kvalitetom koji je u skladu sa zahtjevima ISO 9001: 2015 za obim nabavke, skladištenja, testiranja, obrade, uvoza i izvoza, distribucije i odlaganja matičnih ćelija.

MHRA - Blood Establishment

Future Health je kontrolisan od strane MHRA i poseduje Odobrenje za čuvanje krvi (broj BEA 21314) u skladu sa odredbama Regulative o sigurnosti i kvalitetu krvi 2005 br. 50 (sa izmjenama) čime je Future Healthu odobreno obavljanje djelatnosti sakupljanja i testiranja krvi i komponenti krvi bez obzira na njihovu namjenu, te obrada, pohrana i distribucija krvi i komponenti krvi kada su namjenjeni za transfuziju.

OFSP - Federal Office of Public Health

Future Health banka je u decembru 2013. dobila dozvolu Saveznog ureda za javno zdravlje za uvoz, izvoz i pohranu matičnih ćelija iz krvi pupčanika pod rednim brojem BS2013-nTkZo93-N0-V00 i BS2013-nTkZo94-N0-V00.

GMP – Good Manufacturing Practice

Smjernice dobre proizvodne prakse pružaju smjernice za proizvodnju, testiranje i osiguranje kvaliteta kako bi se osiguralo da je proizvod za ishranu ili lijekove siguran za ljudsku upotrebu. Mnoge zemlje su propisale da proizvođači hrane i farmaceutskih proizvoda i medicinskih uređaja postupaju prema GMP procedurama i kreiraju sopstvene GMP smjernice koje odgovaraju njihovom zakonodavstvu. Ove uredbe su u skladu sa Konvencijom/Saradnjom farmaceutske inspekcije (PIC/S) i direktivama Evropske unije. Future Health banka je dobila certifikat o GMP usklađenosti za proizvodnju proizvoda za ćelijsku terapiju za autolognu i alogenu upotrebu u junu 2013. godine, certifikat broj 16-0996.

Swissmedic

Postrojenje Future Health banke u Švicarskoj posjeduje ovlaštenje Swissmedic (Švicarske agencije za lijekove i medicinska sredstva) za uvoz/izvoz, preradu, testiranje i dugotrajnu krioprezervaciju krvi iz pupčane vrpce, tkiva pupčane vrpce i masnog tkiva za autologne i alogene primjene. Ova dozvola reguliše obradu proizvoda za ćelijsku terapiju koji su spremni za upotrebu, kao i srodne proizvode za ćelijsku terapiju. Broj licence 500028.

Zašto Future Health?

Jednom kada odlučite da pohranite krv pupčanika, onda morate da odlučite kojoj banci ćete povjeriti uzorak vaše bebe. Evo zašto mislimo da bi trebalo da nas izaberete;

Future Health je najakreditovanija banka matičnih ćelija

Pridržavamo se najviših mogućih standarda, što znači da su naši procesi, sigurnost, tehnologija i objekti bez premca.

Najveća i najiskusnija banka matičnih ćelija u Velikoj Britaniji

Obradili smo i pohranili više uzoraka od svih drugih banaka u Velikoj Britaniji, tako da možete biti sigurni da matične ćelije vaše bebe čuva najiskusnija banka u Velikoj Britaniji.

Mi smo jedina banka sa dvije laboratorije

Mi smo jedina britanska banka matičnih ćelija koja poseduje i upravlja dvjema laboratorijama na dvije odvojene geografske lokacije. Vlasništvo drugog objekta znači da smo i dalje u mogućnosti da obradimo, testiramo i čuvamo matične ćelije vaše bebe u slučaju problema na jednoj od naših lokacija.