Terapije u kliničkim ispitivanjima

Terapije u kliničkim ispitivanjima

Transplantacije za kancerozne tumore

Kancer dojke | Ewingov sarkom | Karcinom bubrežnih ćelija (adenokarcinom)

Transplantacije za nasljedne poremećaje

Hipoplazija hrskavice i kose | Guntherova bolest (eritropoetska porfirija)

Transplantacije za nasljedne metaboličke poremećaje

Mukopolisaharidozne (MPS) bolesti nakupljanja

Mukopolisaharidoza (MPS) | Hurlerov sindrom (MPS-IH) | Scheie sindrom (MPS-IS) | Hunterov sindrom (MPS-II) | Sanfilipo sindrom (MPS-III) | Morquiov sindrom (MPS-IV) | Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI) | Sly sindrom, nedostatak Beta - Glukuronidaza (MPS-VII) | Mukolipidoza II (Inkluziona ćelijska bolest)

Leukodistrofični poremećaji

Adrenoleukodistrofija (ALD)/ Adrenomijeloneuropatija (AMN) | Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija) | Metahromatska leukodistrofija

Poremećaji rada lizozoma

Gaucherova bolest | Niemann-Pickova bolest | Tay-Sachsova bolest | Wolmanova bolest

Drugi poremećaji

Lesch-Myhan sindrom | Osteopetroza

Transplantacije poremećaja ćelijske proliferacije - Histiocitni poremećaji

Familijarna eritrofagocitna limfohistiocitoza | Hemofagocitoza | Histiocitoza Langerhansovih ćelija (LCH ili Histiocitoza-X)

Genska terapija

Glanzmannova trombastenija | Teška kombinovana imunodeficijencija (SCID) | SCID sa poremećajem adenozin deaminaze (ADA-SCID) | SCID koja je X-vezana

Ćelijska kardiomiopatija

Regeneracija oštećenog srčanog mišića infuzijom matičnih ćelija ili induciranjem njegovog rasta nakon infarkta miokarda

Autoimune bolesti

Dijabetes Tip 1 | Lupus

Transplantacije za bolesti centralnog nervnog sistema

Cerebralna paraliza