Štitimo uzorak pupčanika Vašeg djeteta, bez obzira na to šta budućnost donosi

Vaš uzorak je siguran, uvijek

Budućnost je često neizvjesna, stoga želimo da znate da smo u Future Health-u napravili pažljive odredbe kako bismo osigurali da bez obzira na to što godine mogu donijeti našoj kompaniji, Vi možete biti sigurni da će uzorak vašeg djeteta uvijek biti zaštićen.


Osiguranje za budućnost

Iako je vrlo malo vjerojatno da će Future HealthBiobank ikada doživjeti financijske probleme, ipak smatramo da je važno imati plan za nepredviđene okolnosti. Zato smo postavili mjere za stvaranje zaštitne sheme koja će jamčiti dugoročno pohranjivanje djetetovog uzorka, čak i ako u nekom trenutku Future Healrh Biobank prestane postojati.


Garantna kompanija Future Health Biobank

Kao sigurnost Future Health-a, u slučaju insolventnosti, osnovali smo kompaniju “Future Health Guarantee Company” (FHGC) kao finansijski neovisan dio naše organizacije koji će omogućiti da svaki pohranjeni uzorak ostane potpuno zaštićen.

Da bismo to osigurali, kada pohranimo uzorak vašeg djeteta, jednostavno prebacimo dio vaše naknade za pohranu na FHGC. Time se stvara sigurni fond koji se, ukoliko bude potrebno, može koristiti u budućnosti kako bi osigurao kontinuiranu dugoročnu pohranu uzorka vašeg djeteta u drugom kriogenom skladištu na području Velike Britanije a sa kojim smo vezani ugovorom. Pomenuta ustanova je u potpunosti licencirana od strane HTA (Human Tissue Authority) i u mogućnosti da preuzme i pohrani uzorak do isteka ugovora o pohrani.

Pomoć i savjeti