Da li matične ćelije pupčanika mogu pomoći oboljelima od lupusa?

Prva faza kliničkog ispitivanja ispitala je učinak mezenhimalnih matičnih ćelija (MSC) dobivenih iz pupčane vrpce na imunološki sistem pacijenata sa lupusom. Iako se radilo o manjoj studiji, pozitivni rezultati su zabilježeni 24 sedmice nakon samog tretmana.

Tokom ispitivanja vršenog na Medicinskom Univerzitetu Južna Karolina, šest pacijenata sa refraktornim sistemskim eritemskim lupusom (SLE) primilo je injekciju MSC ćelija iz pupčane vrpce. Nakon injekcije, naučnici su analizirali učinak MSC ćelija na imunološki sistem tretiranih pacijenata. Studija je bila specifično fokusirana na efekat T-ćelija i B-ćelija na funkciju imunološkog sistema kod pacijenata oboljelih od lupusa.

24 sedmice nakon tretmana, pokazalo se da MSC ćelije pomažu u regulaciji aktivnosti B-ćelija i autoimunosti. Matične ćelije su značajno smanjile broj abnormalnih memorijskih B-ćelija i povećale broj nereaktivnih B-ćelija kod četiri od šest tretiranih pacijenata. Kod dva pacijenta, tretman matičnim ćelijama djelovao je na blago povećanje T-ćelija.

Mezenhimalne matične ćelije (MSC) nalaze se u tkivu pupčane vrpce. Ove ćelije mogu se razmnožavati u obliku hrskavice, kostiju i masti. Prva faza ovog kliničkog ispitivanja ukazuje na to da bi terapija koja uključuje ubrizgavanje MSC ćelija mogla poboljšati tretman liječenja lupusa koji se inače jako teško liječi. Da bi se dobijeni rezultati dalje ispitali i potvrdili pokrenuta je druga faza ispitivanja ove kliničke studije.

U drugoj fazi kliničke studije, naučnici će provesti dvostruki slijepi (eng. double blind), placebo-kontrolirani eksperiment - uz standardnu terapiju za lupus - kod 81 odrasle osobe. Studija će obuhvatiti nasumično odabrane pacijente koji će primiti jednu do dvije MSC infuzije ćelija ili placebo. Da bi potvrdli učinkovitost ove terapije, naučnici će pratiti smanjenje aktivnosti bolesti od četiri ili više stupnjeva prema indeksu aktivnosti sistematske eritemske bolesti lupusa (SLEDAI), kao i parametre kao što su procenat širenja bolesti, umor, bol i depresiju.

Naučnici se nadaju da će se nakon završetka druge faze kliničke studije razumjeti efikasnost i sigurnost korištenja MSC iz pupčane vrpce za liječenje Lupusa u budućnosti.

Reference:
https://lupusnewstoday.com/
https://acrabstracts.org/