Korona virus, vaša trudnoća i pohrana matičnih ćelija

U ovom periodu, kada smo svi ujedinjeni u borbi protiv koronavirusa (ili COVID-19), mnoge su buduće majke postavile pitanja o tome kako virus može utjecati na trudnoću i pohranu matičnih ćelija. S tim u vezi, odgovorili smo na najčešće postavljena pitanja vezano za ovu temu.

Važno je istaknuti da koronavirus (COVID-19) nije virus gripe, iako su simptomi i priroda njegovog širenja jako slični. Imajući to u vidu, smjernice se dijelom temelje na prethodnim istraživanjima korelacije virusa gripe i trudnoće.

Imaju li trudnice veći rizik oblijevanja od COVID-19?
Klinički savjeti američkog kolegija opstetričara i ginekologa (ACOG) sugeriraju da trudnice nisu izložene povećanom riziku za COVID-19. Međutim, upozoravaju da bi trudnice mogle biti izložene riziku od jakih simptoma kada već dođu u kontakt sa virusom. To je zato što promjene koje se događaju tokom trudnoće uzrokuju slabiji imunološki sustav i veće naprezanje srca i pluća.

Ako ste trudni, trebali biste se pridržavati strogih mjera opreza kako biste izbjegli izlaganje virusu COVID-19. Ako ste trudni i sumnjate da imate COVID-19, o tome odmah trebate obavijestiti svog liječnika.

Ako dobijem COVID-19 tokom trudnoće, da li ću to prenijeti na bebu?
Ako se majka tokom trudnoće zarazi virusom i pokaže ozbiljne kliničke simptome bolesti, može postojati povećana opasnost od pobačaja ili prijevremenog porođaja. Još jednom ponavljamo, ako ste trudni i sumnjate da imate COVID-19, odmah trebate obavijestiti svog liječnika.

Može li se COVID-19 prenijeti na dijete tokom trudnoće?
U većini slučajeva placenta blokira širenje bolesti i infekcija s majke na dijete u maternici. U velikoj bolničkoj studiji nije bilo dokaza o trans-placentalnom prenosu gripe s majke na dijete. U slučaju COVID-19, početne studije iz Kine sugerišu da se koronavirus ponekad može prenijeti s majke na dijete, ali potrebno je više studija da se to potvrdi.

Da li se COVID-19 može prenijeti na bebu nakon rođenja?
Važno je zapamtiti da se COVID-19 može prenijeti, bliskim kontaktom s majke na bebu. Tri novorođene bebe razvile su blage znakove COVID-19, ali sve su se oporavile u prve dvije sedmice života.
U ovoj situaciji, savjetuje se da majka izdoji mlijeko i omogući drugom skrbniku da nahrani bebu, te se brine o njoj dok se majka ne oporavi. Nema još uvijek dokaza da se COVID-19 može prenijeti mlijekom

Može li krv iz pupčane vrpce nositi COVID-19?
Dosadašnja istraživanja pokazuju da krv iz pupčane vrpce ne može sadržavati COVID-19, čak i ako je majka pozitivna tokom trudnoće. Iz tog razloga, FDA ne preporučuje testove za testiranje donora krvi na COVID-19, te neće biti problema prilikom pohrane matičnih ćelija pupčanika vašeg djeteta.

U studiji o devet rođenja u Wuhanu, Kina, gdje je svih devet majki oboljelo od COVID-19, bebe su rođene carskim rezom. Dok su bebe još bile u sterilnoj operacijskoj sali, uzeti su uzorci njihove amnionske tekućine i pupčane krvi. Svih devet uzoraka testirano je negativno na COVID-19, tako da majka ne mora brinuti o tome da li je virus prisutan u krvi ili tkivu pupčane vrpce.

Da li majčina antitijela obezbjeđuju djetetu imunitet?
Dok vaše dijete raste u maternici, posteljica ga štiti od bolesti tako što omogućava da majčina antitijela prođu u bebinu krv. Beba nasljeđuje majčin imunološki sistem i otpornost sve do dobi od šest mjeseci.
Ako je majka imala koronavirus i oporavila se, ona nosi zaštitna antitijela za koja je dokazano da prelaze na dijete. Mala studija (6 pacijenata) u Wuhanu u Kini potvrdila je da je su sve bebe, čije su majke bile pozitivne na COVID-19 prilikom porođaja, imale antitijela na COVID-19 u krvi.

Je li COVID-19 razlog za pohranu ćelija pupčanika?
Široka rasprostranjenost i uticaj koronavirusa navela je mnoge roditelje da više razmišljaju o tome kako zaštititi zdravlje svoje djece u budućnosti. Kao rezultat toga, povećava se broj upita o pohrani matičnih ćelija.

Iako postoje istraživanja u vezi matičnih ćelija i koronavirusa, još su u ranim fazama i nema dokaza o preventivnoj vezi. Međutim, potencijal je tu i raste broj razloga za pohranu matičnih ćelija. Odabirom privatne banke za pohranu, pružate vašem djetetu bogat izvor matičnih ćelija koje se mogu sačuvati i pohraniti za liječenje mogućih budućih oboljenja.

Da li je sigurno pohraniti tkivo i matične ćelije pupčanika tokom pandemije?
Jeste. Majke se regularno testiraju na bolesti ili stanja koja mogu uticati na krv iz pupčanika ili tkivo pri rođenju. Sve banke, privatne ili javne, takođe pretražuju medicinsku historiju svojih klijenata na rizik od COVID-19.

Banke krvi pupčanika rade normalno. Iako biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse, babicom ili bolnicom kako biste znali koje će usluge prikupljanja biti dostupne.

Da li su već pohranjeni uzorci ćelija i tkiva pupčanka, sigurni od kontaminacije?
Bez obzira da li se uzorak vašeg deteta čuva u privatnoj ili javnoj banci, to ne predstavlja rizik od kontaminacije COVID-19. Većina uzoraka je sakupljena i pohranjena znatno prije izbijanja pandemije.
Vjeruje se da tečni azot iz fazne pare koji okružuje svaki uzorak sprečava prenošenje virusa i drugih nečistoća. Buduće mjere opreza ogledaju se u tome da će javne banke detaljno pregledavati potencijalne donore, a privatne banke će dodatno testirati sve porodice koje pohranjuju svoje uzorke, kako bi bile sigurne da nema rizika za COVID-19.

Da li se COVID-19 može prenijeti putem krvi iz pupčanika ili tkiva?
Nisu poznati izvještaji o prenošenju koronavirusa kod transplantacije. U stvari, ne postoje dokumentirani slučajevi respiratornih virusa koji se pacijentu prenose transplantacijom, implantacijom ili infuzijom ćelija ili tkiva.

Da li matične ćelije pupčanika mogu imati ulogu pri liječenju COVID19?
Krv i tkivo pupčane vrpce proučavaju se kako bi se otkrilo mogu li se koristiti za ćelijsku terapiju u borbu protiv COVID-19. Međutim, još uvijek nema čvrstih dokaza.

U Aziji, Evropi i Sjedinjenim Državama u toku su obećavajuća klinička ispitivanja koja istražuju ćelijske terapije mezenhmalnim stromalnim ćelijama (MSC). Ovo bi moglo pomoći pacijentima s akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS), koji je često fatalna komplikacija COVID-19.

Reference:
parentsguidecordblood.org/en/
cord.memberclicks.net/