Elvira i Amir

Moje ime je Elvira Moco, po zanimanju diplomirani ekonomista, zaposlena . Sa suprugom i kćerkom živim u Sarajevu . Naša kćerka je rođena 26.09.2014. godine

Kako ste čuli za pohranu matičnih ćelija?

Za pohranu sam čula putem medija i iskustava svojih prijatelja i poznanika.

Zašto ste odlučili da ćete pohraniti matične ćelije Vaše bebe?

Smatramo da u nekoj neželjenoj situaciji našoj kćerci ili nama matične ćelije mogu spasiti život . Zahvaljujući napredku medicine , kao i široj primjeni liječenja matičnim ćelijama dajemo sebi dodatni vid sigurnosti. Odlučili smo se i na osiguranje matičnih ćelija, koje pokriva kompletne troškove hospitalizacije i postupka u slučaju korištenja istih.

Da li ste u početku bili zabrinuti u vezi cijele procedure pohrane?

Pomalo, obzirom da naše okruženje nema neko veliko iskustvo sa samim procesom „uzimanja“ uzorka i njegovog daljeg procesuiranja u smislu preuzimanja i transporta.

I kako ste prevladali zabrinutost?

U razgovoru sa našom doktoricom objašnjen nam je postupak uzimanja uzorka. Takođe na prvom informativnom razgovoru sa timom Future Healtha dobilis smo dosta detaljan i stručan opis procedura i sve bitne informacije o pohrani i banci.

Zašto ste odabrali Future Health?

Future Health Biobank je bio uži izbor , po preporuci našeg ginekologa smo donijeli konačnu odluku .

Da li biste preporučili Future Health Biobank drugima?

Da.

Ukoliko biste trebali opisati Future Health Biobank sa 3 riječi, koje bi to riječi bile?

Profesionalno, uvjerljivo, odgovorno.