Future Health Biobank podržava pionirska istraživanja vezana za regeneraciju dentina

Naučnici iz Future Healtha učestvuju u istraživanjima sa matičnim ćelijama tkiva pupčanika (MSCs), kako bi se pomoglo u istraživanjima regeneracije dentina i kostiju.

Istraživanja se vrše u Centru za stomatologiju i oralnu higijenu, na Univerzitetu Groningen u Holandiji. Istraživanje je potpora nedavne studije o efektima dentina na mineralizaciju humanih MSCs.

Prema studiji, komponente koje se nalaze u dentinu nazvane "DEMCs" mogu se koristiti za značajno poboljšanje mineralizacije MSCs iz pupčanika i zubne pulpe. Drugim riječima, matične ćelije imaju sposobnost stvaranja minerala sličnih kostima kada su usmjereni prema osteo (koštanoj) lozi. Tokom istraživanja, otkriveno je da su vitalnost i proliferacija ćelija ovisili o dozi "dEMSc", što znači da se mogu prilagoditi potrebama okoliša.

Ovi ohrabrujući nalazi pomoći će razvoju terapija koje se temelje na matičnim ćelijama za regeneraciju tkiva. Zbog toga je Future Health želi podržati tekuće istraživanje i razvoj, nadajući se da će rezultati sa Univerziteta Groningen donijeti korist sadašnjim i budućim klijentima koji čuvaju matične ćelije svoje porodice.

Reference:
www.liebertpub.com/