Jedan korak bliže tretiranju cistične fibroze matičnim ćelijama

Pionirsko istraživanje Univerziteta Adelaide moglo bi predstavljati ogroman korak prema liječenju bolesnika s cističnom fibrozom (CF). Istraživanja pokazuju da ćelije koje uzrokuju genetske poremećaje mogu biti zamijenjene zdravim ćelijama.

Dr Nigel Farrow, istraživač na Univerzitetu Adelaide, opisao je proces kroz koji je njegov tim prošao da bi zamijenili oštećene ćelije.

Naše istraživanje koje se odnosi na transplantaciju matičnih ćelija uključuje prikupljanje odraslih matičnih ćelija iz pluća CF pacijenata, njihovo ispravljanje genskom terapijom, a zatim ponovno uključivanje tih ćelija u organizam pacijenta.

Nove transplantirane odrasle matične ćelije prenose svoje zdrave gene na svoje "kćerke ćelije", osiguravajući konstantan način da napune dišne puteve zdravim ćelijama i time suzbijaju pojavu cistične fibroze dišnih puteva.

Prema časopisu Stem Cell Research and Therapy, odrasle matične ćelije korištene u ovim transplantacijama obično se koriste za liječenje poremećaja imunodeficijencije.

U svijetu je registrovano oko 70.000 ljudi koji žive s cističnom fibrozom. Poremećaj - koji trenutno nema lijek - utiče na disajne puteve i pluća, uzrokujući slabije zdravlje i skraćeni životni vijek. U Australiji, gdje je istraživanje provedeno, jedan od 25 ljudi nosi CF gen. Iako mnogi nosioci gena nisu pogođeni ovim poremećajem, mogu prenijeti gen na svoju djecu. Ako oba roditelja nose gen, njihova djeca imaju 1:4 šanse da se rode sa cističnom fibrozom.

Ako se tehnika korištena na Univerzitetu Adelaide usavrši, mogla bi značajno poboljšati živote pacijenata oboljelij od CF ubrzati istraživanja u proceu pronalaženja trajnog lijeka.