Matične ćelije iz pupčane vrpce mogu spriječiti odbacivanje transplatata jetre

Istraživanja su pokazala da matične ćelije tkiva pupčanika (UC-MSCs) mogu spriječiti odbacivanje transplantata jetre.

Istraživanje je objavljeno u STEM CELL TRANSLATIONAL MEDICINE krajem novembra 2017. Naime, riječ je o mezenhimalnim matičnim ćelijama iz tkiva koje se mogu diferencirati u mnoštvo drugih tipova ćelija u našem organizmu.

Rezultati istraživanja pokazali su da UC-MSC mogli zaustaviti odbacivanje transplantata jetre"akutnog alografa" kod 14 pacijenata podstičući imuni sistem da prihvati transplantat. Nisu zabilježene nuspojave. Prema tome, istraživanja su pokazala da UC-MSC mogu smanjiti stopu odbijanja trasnplantata.

Ova studija usmjerena je na procjenu sigurnosti i kvaliteta mezenhimalnih matičnih ćelija (UC-MSCS) u terapijskoj primjeni kod pacijenata kod kojih se desilo odbijanje trasnsplantata jetre. Komplikacije ili nuspojave nisu uočene. UC-MSC terapija može ublažiti oštećenje jetre i poboljšati histologiju alografta. Također, periferna frekvencija regulatornih T ćelija, omjer Treg/T pomoćnih 17(Th17) i nivo serumskog faktora rasta beta 1 i prostaglandin E2 značajno rastu nakon UC-MSC transfuzije.

-Ming Shi, Istraživački centar za biološke terapije, Beijing

Kliknite ovdje za detaljan pregleda istraživanja