Matične ćelije pupčane vrpce dokazano sigurne i efektivne u liječenju cerebralne paralize

Novi terapijski dokazi pokazali su da mezenhimske matične ćelije iz pupčane vrpce mogu sigurno i učinkovito poboljšati motoričke i sveobuhvatne funkcije kod djece s cerebralnom paralizom (CP).

Uz standardnu ​​rehabilitaciju, skupina od 39 djece s cerebralnom paralizom intravenski je primila četiri transfuzije MSC-a pupčane vrpce, dok je kontrolna skupina primila placebo. Nakon 12-mjesečne faze praćenja svi su pacijenti procijenjeni na sveobuhvatnu funkciju, brzu motoričku funkciju i druge pokazatelje napretka.

Klinički podaci pokazali su da je transplantacija MSC pupčane vrpce sigurna i učinkovita u povećanju motoričke i sveobuhvatne funkcije u ispitivanoj skupini. Istraživači su istakli da je doziranje korišteno u ovom ispitivanju također bili dovoljno značajno za referencu u budućim kliničkim aplikacijama.

Cerebralna paraliza je doživotni neurološki poremećaj koji utječe na sposobnost osobe da se kreće, uravnoteži i koordinira svoje tijelo. To je uzrokovano oštećenjem mozga ili nedostatkom razvoja koji se često javlja tijekom ili nakon rođenja. Procjenjuje se da je 1 od 400 beba rođenih s poremećajem.

Ovo kliničko ispitivanje dodaje rastuće dokaze o prednostima matičnih ćelija pupčane vrpce za liječenje cerebralne paralize.

Reference:
www.ncbi.nlm.nih.gov/