Može li terapija matičnim ćelijama zamijeniti transplantaciju srca?

Jedan od vodećih hirurga smatra da će metode transplantacije srca u narednih 10 godina zastariti upravo zbog unaprijeđene transplantacija metičnim ćelijama i ugradnjom vještačkih pumpi.

Prva transplantacija srca urađena je prije 50 godina, a potreba za ovom uslugom je dramatično porasla. U suštini, Britanska fondacija srca ističe da je u posljednjih 10 godina potreba za transplantacijom srca porasla čak za 162%. U 2017 godini, 249 ljudi čeka na transplantaciju, ali samo 150 srca je dostupno. Pacijenti kao i ljekari su u potrazi za boljim rješenjem.

Eksperti vjeruju da terapije matičnim ćelijama mogu pomoći hiljadama ljudi širom Velike Britanije:

Kako društvo gleda na postupak koji zahtjeva da jedna mlada osoba treba prvo umrijeti i da je 1% ljudi kojima će taj transplantat odgovarati? Mišljenja sam da u narednih 10 godina nećemo imati potrebu za transplantacijom srca osim kod osoba sa urođenim srčanim oštećenjima gdje je jedino rješenje novo srce. Smatram da je kombinacija srčanih pumpi i matičnih ćelija veoma dobra alternativa koja može da pomogne večini ljudi.

- Profesor Stephen Westaby, John Radcliffe Hospital, Oxford 

Već su matične ćelije pokazale da mogu popraviti ožiljke na srcu, ubrizgavajući ih u srce pacijenta. Postoji i kliničko ispitivanje na Royal Brompton bolnici koji koriste matične ćelije u vidu injekcije koje sprečavaju da srce dođe u stanje da mu zatreba transplatacija srca.

Danas, pacijenti kojima je transplatovano srce mogu da žive i imaju normalan život i do 20 godina. S tim u vezi, prioritet je i dalje podstaknuti doniranje organa zajedno sa BHF fondom za istraživanje o odbacivanju ograna i na koji način poboljšati stopu uspješnih transplantacija. Postoji čvrst dokaz da u bližoj budučnosti potreba za transplantacijom srca vrlo lahko može biti zamijenjena zahvaljujući matičnim ćelijama.