Zubni karijes bi se mogao tretirati matičnim ćelijama iz dentalne pulpe

Naučnici dvije laboratorije iz Kine daju nadu ljudima koji imaju problema sa karijesom. Istraživanja su pokazala da ćelije dentane pulpe imaju mogućnost regeneracije zubnog tkiva.

Istraživanje objavljeno u STEM CELLS Translational Medicine pokazalo je da se prilikom modifikacije dentalne pulpe prekomjerno izražava faktor rasta razvijenih krvnih pločica-BB(PDGF-BB), čime ćelije značajno poboljšavaju regeneraciju tkiva.

Iako matične ćelije dentalne pulpe nisu u mogućnosti da obnove zub direktno, ovo bi mogla biti nova prekretnica koja bi spriječila bol koju uzrokuje zubobolja. Prvo, autori studije transduciraju multipotentne, dentalne matične ćelije u ranom razvoju (hDPSCs) sa PDGF-BB ekspresionim vektorom. Ove generirane ćelije su pokazale povećanu proliferaciju i povećan nivo odontogenih marker gena- koji su uključeni u razvoj zuba. Modifikovane matične ćelije također se zakače i šire dobro na površini kalcijevog-fosfatng cementa(CPC) koji se koristi za implementaciju.

PDGF-BB modifikovane ćelije generiraju više dentin-mineraliziranog tkiva koji je okružen visoko vaskulariziranim vezivnim tkivom dentalne pulpe u 12 sedmici kada se uporedi sa nemodifikovanim hDPSCs.

- Zhang, W et al., Shanghai Jiao Tong University 

Kliknite ovdje za više rezultata vezanih za studiju o dentalnim matičnim ćelijama.