Најголема Банка со највеќе искуство во Велика Британија

Почетоците на Future Health Biobank се пред 17 години, по тригодишно истражување на оваа потенцијално-животна услуга, нашите врати финално се отворени по прв пат во 2002 година. Со седиште во Нотингем, во срцето на Велика Британија, ние бевме едни од првите компании кои на клиентите нудеа зачувување на матични клетки од папочна врвца.

Нашата цел отсекогаш била да им понудиме на сите родители сигурна и прифатлива услуга за заштита на здравјето на нивните деца во иднина.

Future Health Biobank моментално е најголема Англиска Банка за матични клетки, со повеќе процесирани и зачувани примероци отколку сите останати англиски банки заедно. Со повеќе од 140.000 примероци од 75 различни држави, можете да бидете сигурни дека вашиот примерок е обработен од страна на најискусната и доверлива Банка за матични клетки.

Датотека со факти

Нашата цел е да понудиме на сите родители можност да го заштитат здравјето во иднина на своето дете

Искрено верувам во сегашните и идни можности за зачувување на матични клетки. Во денешно време и години, многу големо значење даваме на осигурувањето на електричните производи, домови и автомобили, притоа заборавајќи го нашиот најскапоцен и најмил подарок, Нашите деца. Roger J Dainty MBE FIScT, Генерален Директор во Велика Британија

Помош и совет