Услуги за матични клетки

За која услуга сте заинтересирани?

Со матични клетки од папочната врвца во моментот можат да се лекуваат повеќе од 85 различни состојби, вклучувајќи леукемија, таласемија и анемија.

Идните можности за третман на ткивото на мозокот со клетките пронајдени во папочното ткиво постојано се зголемуваат и моментално се наоѓаат во повеќе од 300 клинички испитувања.

Матични клетки од забна пулпа

Млечните заби и здравите трајни катници ви даваат можност да ги сочувате драгоцените матични клетки во повеќе фази од животот.

Сакате повеќе информации?

За повеќе информации за нашите услуги, побарајте брошура. Пополнете го формуларот и ние ќе ви испратиме меил или статија.

Знаете која услуга ја сакате?

Едноставно посетете ја нашата страница со можности за плаќање, цени и како да го нарачате вашиот пакет со услуги

Помош и совет